1412/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan merimiesasiain neuvottelukunnasta 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetun asetuksen (535/89) 5 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1220/89), seuraavasti:

5 §
Jaostot

Neuvottelukunta nimeää jaostoihin jäsenet ja puheenjohtajan. Jaoston jäseniksi ja puheenjohtajaksi voidaan kutsua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Merenkulun terveysjaostoon neuvottelukunta nimeää puheenjohtajan sosiaali- ja terveyshallituksen esityksestä sekä yhden merimiesten työterveyshuoltoon perehtyneen asiantuntijajäsenen työterveyslaitoksen esityksestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.