1411/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Asetus laivaväen ruoanpidosta aluksissa annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan laivaväen ruoanpidosta aluksissa 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetun asetuksen (601/85) 11 §, 19 §:n 1 momentti ja 23 §:n 2 momentti seuraavasti

11 §
Talousvesi

Talousvettä on oltava käytettävissä tarpeellinen määrä, ja sen laadun on täytettävä sosiaali- ja terveyshallituksen talousvedelle asettamat vaatimukset.

19 §
Desinfiointi

Talousveden desinfioiminen on suoritettava veden kloorauksella tai muulla sosiaali- ja terveyshallituksen hyväksymällä menetelmällä.


23 §
Toimenpiteet sairaustapauksissa

Tällaisista sairaustapauksista on päällikön lähetettävä ilmoitus merenkulkuhallitukselle, jonka on viipymättä ilmoitettava asiasta sosiaali- ja terveyshallitukselle ja työsuojeluhallitukselle. Ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat laivapäiväkirjaotteet ja selostus sairaustapauksista ja toimenpiteistä, joihin niiden johdosta on ryhdytty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.