1380/1991

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1991

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63)13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 28 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa (75/72), muuttanut sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevan taksan perusteista 18 päivänä tammikuuta 1989 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (74/89) 2 §:n seuraavasti:

2 §
Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimuksen taksoja vahvistettaessa käytetään perusteena vähintään 12 markan ja enintään 129 markan määrää tutkimukselta, kuitenkin erittäin vaativien ja aikaa vievien tutkimusten osalta enintään 3 435 markan määrää tutkimukselta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992, kuitenkin siten, että voimassa olevia sairausvakuutuslain 8 §:ssä tarkoitettuja tutkimuksen ja hoidon korvaamista koskevia taksoja noudatetaan siihen ajankohtaan saakka, josta alkaen kansaneläkelaitoksen hallitus on vahvistanut uuden taksan noudatettavaksi.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1991

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Nuorempi hallitussihteeri
Pekka Humalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.