1367/1991

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1991

Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan asuintalovarauksesta verotuksessa 28 päivänä marraskuuta 1986 annetun lain (846/86) 1 ja 3 § sekä 6 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

1 §
Asuintalovaraus

Tuloja varallisuusverolain (1240/88) 4 §:ssä tarkoitettu yhteisö voi vähentää tulostaan valtion- ja kunnallisverotuksessa asuinrakennuksensa rakentamisesta, käytöstä, huollosta ja korjausrakentamisesta sekä asuinrakennukseensa liittyvän tontin huollosta ja käytöstä johtuvia verotuksessa vähennyskelpoisia menoja varten muodostetun varauksen (asuintalovaraus).

3 §
Asuintalovarauksen suuruus

Yhteisön kirjanpidossa viimeistään tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä muodostettavan asuintalovarauksen enimmäismäärä on verovuonna 400 markkaa asuinrakennuksen pinta-alan neliömetriä kohden. Vähempää kuin 200 neliömetrin pinta-alaa vastaava tai 20 000 markkaa pienempi asuintalovaraus ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

6 §
Asuintalovarauksen tulouttaminen

Asuintalovaraus, jota ei ole käytetty 4 §:n 1 momentissa mainittuna aikana, luetaan yhteisön tuloksi sinä verovuonna, jonka kuluessa asuintalovaraus viimeistään olisi pitänyt käyttää.

Jos yhteisö puretaan tai jos se lakkaa omistamasta 2 §:ssä tarkoitettuja asuinrakennuksia, asuintalovaraus luetaan yhteisön tuloksi sinä verovuonna, jona päätös yhteisön purkamisesta on tehty tai sinä verovuonna, jonka päättyessä yhteisö ei enää omista 2 §:ssä tarkoitettuja asuinrakennuksia.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa. Lain 6 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 63/91
Valtiovarainvaliok. miet. 24/91

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.