1312/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1991

Asetus hovioikeuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan hovioikeuksista 17 päivänä heinäkuuta 1952 annetun asetuksen (288/52) 4 §:n 2 momentti ja 9 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa asetuksessa (540/75), seuraavasti:

4 §

Oikeushallintoja talousasiat käsitellään hovioikeuden hallintojaostossa, jollei asia työjärjestyksen mukaan kuulu täysistunnon tai hovioikeuden virkamiehen käsiteltäväksi. Hallintojaostoon kuuluvat presidentti ja kolme jäsentä. Hallintojaoston jäsenet ja heille riittävän määrän varajäseniä hovioikeus määrää vakinaisista jäsenistään istuntokaudeksi kerrallaan. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi kestää seuraavan istuntokauden alkuun. Hallintojaoston istunnossa tulee olla presidentin lisäksi saapuvilla ainakin kaksi jäsentä. Hallintojaosto voi siirtää sen käsiteltävänä olevan asian täysistunnon ratkaistavaksi.


9 §

Asianosaiselle annettavan toimituskirjan allekirjoittaa asian esittelijä tai presidentin määräämä virkamies. Toimituskirjasta on ilmettävä asian ratkaisuun osallistuneiden jäsenten nimet sekä esittelijän nimi. Muiden asiakirjojen allekirjoittamisesta määrätään hovioikeuksien työjärjestyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1991.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.