1281/1991

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1927 hyväksytyn eduskunnan työjärjestyksen 18 a §:n 1 ja 2 momentti sekä 18 b §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä helmikuuta 1983 tehdyssä eduskunnan päätöksessä, sekä

lisätään 16 §:ään, sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1974 tehdyssä eduskunnan päätöksessä, uusi 2 momentti seuraavasti:

16 §

Käsitellessään sellaista lakiehdotusta tai muuta asiaa, joka koskee erityisesti saamelaisia, erikoisvaliokunnan on, jollei erityisistä syistä muuta johdu, varattava saamelaisten edustajille tilaisuus tulla kuulluiksi.

18 a §

Eduskunta voi lähettäessään asian erikoisvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi määrätä toisen erikoisvaliokunnan antamaan tälle lausunnon asiasta tai sen osasta.

Erikoisvaliokunta voi omasta aloitteestaan pyytää valmistelevasti käsiteltävänään olevasta asiasta tai sen osasta lausunnon toiselta erikoisvaliokunnalta.


18 b §

Erikoisvaliokunnan on otettava sinne lähetetyt asiat käsiteltäviksi yleensä seuraavassa järjestyksessä:


3) eduskunnalle, suurelle valiokunnalle tai toiselle valiokunnalle 4-7 kohdassa tarkoitetuista asioista annettavat lausunnot;Nämä työjärjestyksen muutokset tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1991

Eduskunnan puolesta


Ilkka Suominen puhemies


Erkki Ketola pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.