1274/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1991

Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen 6 a §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista 10 päivänä maaliskuuta 1972 annetun asetuksen (206/72) 6 a §, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa (1043/85), seuraavasti:

6 a §

Niissä terveyskeskuksissa, joihin kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain (67/72) 4 §:n mukaan on 1 päivänä tammikuuta 1976 tai sen jälkeen siirretty sairaala tai muun lain nojalla siirretty valtion sairaanhoitolaitos terveyskeskuksen toiminnassa käytettäväksi, voi tällaisessa sairaalassa olla myös erikoismaksuluokka potilaita varten, jotka haluavat päästä sellaisen lääkärin hoitoon, jolla on lääninhallituksen myöntämässä laajuudessa oikeus hoitaa potilaita erikoismaksuluokassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun sairaalan osalta voidaan noudattaa erikoissairaanhoidosta perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen 4, 6 ja 9 §:n mukaisia maksuja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1991.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.