1272/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1991

Asetus oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tulevasta korvauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tulevasta korvauksesta 28 päivänä joulukuuta 1956 annetun asetuksen (689/56) 1 §:n 4 momentin 9 kohta sekä 3-5 §,

sellaisina kuin näistä ovat 1 §:n 4 momentin 9 kohta ja 4 § 23 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa asetuksessa (286/90) ja 3 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella sekä 29 päivänä huhtikuuta 1988 ja 15 päivänä helmikuuta 1991 annetuilla asetuksilla (385/88 ja 327/91), sekä

lisätään 2 §:ään sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 23 päivänä maaliskuuta 1990 annetulla asetuksella, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Lääkäri saa jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:


9) vainajan gynekologinen tutkimus 145,-


2 §

Milloin 1 ja 3 momentissa tarkoitetun tutkimuksen suorittaa tai verinäytteen ottaa yliopiston oikeuslääketieteen yksikössä toimiva lääkäri, hän saa tutkimusta tai näytteenottoa varten tapahtuneesta käynnistä palkkiona 166 markkaa, johon sisältyy verinäytteenotto sitä koskevine todistuksineen.


3 §

Lääkäri tai hammaslääkäri, joka ei ole suorittanut 1 §:ssä tarkoitettua ruumiinavausta tai -tarkastusta taikka 2 §:ssä tarkoitettua tutkimusta, saa, mikäli ne eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:A. Lääkäri:

1) yhden elimen mikroskooppisesta tutkimuksesta 103,-
ja milloin samaan lähetykseen kuuluu useamman näytteen tutkiminen, kunkin seuraavan elimen tutkimisesta 34,-
2) näytteen ottamisesta sperma-analyysiä varten 34,-
3) sperma- ja veritahran tutkimisesta 103,-
4) sperma-analyysin suorittamisesta 156,-
5) keuhkojen piileväpitoisuuden tutkimuksesta 200,-
ja samassa yhteydessä tapahtuvasta kunkin seuraavan elimen tutkimisesta 60,-
6) vesinäytteen piileväpitoisuuden tutkimisesta 200,-
7) luiden tutkimuksesta identifiointia ja kuolinsyyn selvittämistä varten 1113,-
8) erityisasiantuntemusta vaativa mikroskooppinen tutkimus (esim. neuropatologia) 264,-

Lääkäri, joka on suorittanut 1 §:ssä tarkoitetun ruumiinavauksen, saa, mikäli asianomaiset tutkimukset eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, palkkiota puolet edellä kohdassa A 1 mainituista palkkioista.

B. Hammaslääkäri

1) tuntemattoman vainajan indentifioimista varten suoritetusta suun tarkastuksesta ja hammasstatuksen laatimisesta 248,-
2) iän määrittämistä varten suoritetusta hampaiden histologisesta tutkimuksesta 263,-
3) puremajälkien tutkimuksesta 103,-

Muusta harvinaislaatuisesta laboratoriotutkimuksesta, jota sosiaali- ja terveyshallitus on pitänyt tarpeellisena, maksetaan sosiaali- ja terveyshallituksen hyväksymä edellä mainittuihin verrattavassa suhteessa oleva palkkio.

Oikeushammaslääketieteellisistä tutkimuksista ja niistä annetuista lausunnoista kaksoiskappaleineen saa hammaslääkäri korvauksena työhön käytetyn ajan mukaan 350 markkaa tunnilta.

Lisäksi lääkäri ja hammaslääkäri saavat esittämiensä kuitattujen laskujen mukaan korvauksen näytteisiin tarvittavista astioista ja näytteiden lähetyskuluista.

4 §

Muissa kuin 1-3 §:ssä mainituissa tapauksissa tapahtuneesta tai niihin välittömästi liittyvästä poliisiviranomaisen avustamisesta kuulustelussa tai muussa rikoksen tutkinnassa lääkäri saa, mikäli avustaminen ei kuulu hänen virkatehtäviinsä, paitsi erikseen määrättyä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa, palkkiota avustuksestaan sekä asiassa mahdollisesti tarvittavasta lausunnosta kaksoiskappaleineen siihen käytetyn ajan mukaan 350 markkaa tunnilta.

5 §

Milloin tarkastus, tutkimus tai avustaminen on viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä osaksi tai kokonaan tapahtunut kello 21-7 välillä tai pyhäpäivänä, on 1 §:n 1 ja 3 momentissa, 2 §:n 1, 3, 4 ja 5 momentissa sekä 3 §:n 1 momentin A-otsikon 3 kohdassa tarkoitettu palkkio suoritettava kaksinkertaisena.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1991.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.