1270/1991

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1991

Asetus Posti- ja telelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan Postija telelaitoksesta 20 päivänä lokakuuta 1989 annetun asetuksen (928/89) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentin 6 kohta ja 7 § näin kuuluviksi:

1 §
Hallitus

Posti- ja telelaitoksen hallitukseen kuuluvat valtioneuvoston määräämät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.


2 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtion liikelaitoksista annetun lain (627/87) 13 §:ssä on säädetty, liikelaitokselle kuuluvan toimivallan rajoissa:


6) hyväksyä työehtosopimukset ja virkaehtosopimukset, jollei hallitus ole antanut hyväksymistä toimitusjohtajan tehtäväksi määräämissään rajoissa; sekä


7 §
Valtioneuvoston määräämät hinnat

Valtioneuvosto määrää seuraavien Postija telelaitoksen palvelujen hinnat tai hintojen yleisen tason:

1) 1. luokan kirje alimmassa painoluokassa;

2) sanomalehden kuljetus ja jakelu säännönmukaisessa postinkannossa 16 tunnin tai sitä vastaavana palveluna; sekä

3) paikallispuhelinvuokraliittymä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1991.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.