1265/1991

Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1991

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 147 a §, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1977 annetussa asetuksessa (1080/77) ja osittain muutettuna 17 päivänä elokuuta 1990 annetulla asetuksella (697/90),

muutetaan 1 a §, sellaisena kuin se on muutettuna helmikuun 14 päivänä 1975, helmikuun 4 päivänä 1977 ja kesäkuun 24 päivänä 1982 annetuilla asetuksilla (116/75, 148/77 ja 492/82), sekä lisätään 44 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä helmikuuta 1975 annetulla asetuksella (116/75), uusi 2 momentti seuraavasti:

1 a §

Ympäristöministeriön apuna on rakennusalaa koskevan hallinnon yhteen sovittamista, rakentamisen teknisiä ja vastaavia määräyksiä ja ohjeita sekä rakennusalan laadunvarmistusta ja vastuukysymyksiä koskevissa asioissa rakennusasiain neuvottelukunta. Valtioneuvosto kutsuu neuvottelukuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä enintään 15 muuta jäsentä ja kullekin jäsenelle varajäsenen henkilöistä, jotka edustavat viranomaisia, yhteisöjä ja rakennusten käyttäjiä sekä muutoin rakennusalan asiantuntemusta.

Ympäristöministeriön apuna on yhdyskuntasuunnittelun ja rakennusalan tutkimuksen ja kehittämisen suuntaamista ja yhteistoimintaa koskevissa asioissa yhdyskuntasuunnitteluja rakennustutkimuksen neuvottelukunta. Valtioneuvosto kutsuu neuvottelukuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä enintään 12 muuta jäsentä ja kullekin varajäsenen henkilöistä, jotka edustavat viranomaisia ja yhteisöjä sekä tutkimusalan asiantuntemusta.

Ympäristöministeriö voi antaa neuvottelukunnalle luvan kutsua neuvottelukunnan jaostoihin jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa kesken toimikauden, ympäristöministeriö määrää hänen tilalleen saman viranomaisen, yhteisön tai muun tahon edustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Muutoin neuvottelukunnista on voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

44 §

Mitä 1 momentin 1 kohdassa on säädetty, ei sovelleta, jos tontin ajokelpoinen yhteys voidaan järjestää tonttijaossa osoitettavana ja tontinmittauksessa perustettavana rasiteoikeutena katualueeseen, toriin tai katuaukioon rajoittuvan tontin kautta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1991.

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.