1239/1991

Annettu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1991

Asetus Tshekin ja Slovakian liittotasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Prahassa 6 päivänä marraskuuta 1990 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Tshekin ja Slovakian liittotasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojelua koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 16 päivänä elokuuta 1991 annetulla lailla (1238/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 16 päivänä elokuuta 1991 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 23 päivänä syyskuuta 1991, tuleevoimaan 23 päivänä lokakuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tshekin ja Slovakian liittotasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 16 päivänä elokuuta 1991 annettu laki (1238/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 23 päivänä lokakuuta 1991.

(Sopimusteksti julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 73/91)

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.