1215/1991

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1991

Asetus alkoholijuomista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan alkoholijuomista 29 päivänä marraskuuta 1968 annetun asetuksen (644/68) 22-24 § sekä

muutetaan 18 §, 21 §:n 2 momentti, 25 ja 26 §, 31 §:n 2 momentti, 41 §:n 1 momentti ja 42 §, näistä 42 § sellaisena kuin se on 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (292/91), seuraavasti:

18 §

Milloin kunnanvaltuusto on päättänyt antaa alkoholilain 29 §:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuksen vähittäismyyntiin tai peruuttaa antamansa suostumuksen, on päätöksestä, sen saatua lainvoiman, viipymättä ilmoitettava Sosiaali- ja terveysministeriölle, asianomaiselle lääninhallitukselle ja alkoholiyhtiölle.

21 §

Jos lääninhallitus katsoo tarpeelliseksi vähittäismyynnin kieltämisen pitemmäksi ajaksi kuin kuudeksi päiväksi, sen tulee tehdä siitä esitys hallintoneuvostolle. Jos hallintoneuvosto harkitsee, että erityiset syyt vaativat vähittäismyynnin kieltämistä kolmea viikkoa pitemmäksi ajaksi, on sen tehtävä siitä esitys Sosiaali- ja terveysministeriölle.

2. Anniskelu
25 §

Milloin kunnanvaltuusto on päättänyt antaa alkoholilain 40 §:ssä tarkoitetun suostumuksen anniskeluun tai peruuttaa antamansa suostumuksen, on päätöksestä, sen saatua lainvoiman, viipymättä ilmoitettava Sosiaali- ja terveysministeriölle, asianomaiselle lääninhallitukselle ja alkoholiyhtiölle.

26 §

Myönnetyistä anniskeluoikeuksista ja niiden laajuudesta samoin kuin oikeuksien peruuttamisesta ja niiden laajuutta koskevista muutoksista on alkoholiyhtiön ilmoitettava asianomaiselle lääninhallitukselle, poliisipiirin päällikölle, kunnanhallitukselle ja raittiuslautakunnalle tai sen tehtävistä huolehtivalle muulle lautakunnalle.

31 §

Poliisipiirin päällikön määrätessä alkoholilain 56 §:n 2 momentin nojalla anniskelun keskeytettäväksi anniskelupaikassa enintään kuudeksi tunniksi, on toimenpiteestä välittömästi ilmoitettava asianomaiselle lääninhallitukselle ja vähittäismyynnin paikalliselle esimiehelle.

41 §

Lääninhallituksen tulee erityisesti valvoa vähittäismyyntiä ja anniskelua läänin alueella.


42 §

Alkoholiyhtiön tulee toimittaa antamansa alkoholiasioiden hoitoa koskevat yleiset määräykset ja ohjeet tiedoksi Sosiaali- ja terveysministeriölle sekä asian laadun mukaan myös sisäasiainministeriölle ja lääninhallituksille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.