1214/1991

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1991

Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan ulkoasiainhallinnosta 31 päivänä toukokuuta 1990 annetun asetuksen (485/90) 10 §:n 2 momentti ja 68 §:n 2 momentti seuraavasti:

10 §

Lisäksi kauppapoliittisessa osastossa on vienninedistämisyksikkö,kaupan tekniset esteet -yksikkö sekä Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis-teknillisen yhteistoimintakomitean Suomen osapuolen sihteeristö.

68 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja virkamiehiä ovat pohjoismaisen yhteistyöministerin sijaisvirkamieheksi määrättävä ulkoasiainneuvos, hallinnollisen osaston taloustoimiston, kiinteistö- ja materiaalitoimiston sekä arkistoja kansliatoimiston päällikön tehtävään määrättävät ulkoasiainneuvokset tai lähetystöneuvokset, kauppapoliittisen osaston yksi ulkoasiainneuvos sekä yhteensä 26 muuta lähetystöneuvosta tai ulkoasiainsihteeriä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.