1196/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1991

Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työvoimatoimikunnasta 5 päivänä lokakuuta 1984 annetun asetuksen (689/84) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa (606/90), seuraavasti.

3 §

Työvoimatoimikunnassa on puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä ja heillä kullakin enintään kolme henkilökohtaista varamiestä. Puheenjohtajana ja hänen varamiehinään toimivat työvoimapiirin toimiston määräämät työvoimatoimiston virkamiehet. Muut jäsenet, joista puolet edustaa työnantajia ja puolet työntekijöitä, sekä heidän varamiehensä nimeää työvoimapiirin toimisto paikallisesti edustavimpien työmarkkinajärjestöjen esityksestä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan ja hänen varamiestensä ollessa esteellisiä toimii puheenjohtajana työvoimapiirin toimiston määräämä muu jäsen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.