1192/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1991

Asetus luopumiseläkeasetuksen 18 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä maaliskuuta 1974 annetun luopumiseläkeasetuksen (258/74) 18 §:n 1, 2 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 momentti 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa asetuksessa (277/87) sekä 2 ja 5 momentti 22 päivänä lokakuuta 1982 annetussa asetuksessa (760/82), sekä

lisätään 18 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 13 päivänä maaliskuuta 1987 ja 22 päivänä lokakuuta 1982 annetuilla asetuksilla, uusi 6 momentti seuraavasti:

18 §

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä luopumiseläkelain 22 §:n 2 momentissa tarkoitetun ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 25 päivänä ministeriö vahvistaa mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun luopumiseläkkeistä aiheutuneiden kustannusten määrän edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa ennakkoerien määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavan ennakkoerän määrän viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä.

Ennakko suoritetaan kahtenatoista yhtä suurena kuukausittaisena eränä. Ennakkoa 1 momentin mukaan tarkistettaessa jaetaan kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys tasan jäljellä oleville ennakkoerille. Ennakon on oltava maatalousyrittäjien eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona Postipankki Oy suorittaa postisiirtotilien kirjauksen.


Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on toimitettava 1 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten maa- ja metsauml;talousministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö voi pankkilakon tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi maatalousyrittäjien eläkelaitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 2 momentissa tarkoitetusta määräajasta poiketen, jos eläkelaitoksen valmius maksaa luopumiseläkelaissa tarkoitetut etuudet muutoin vaarantuisi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tämän asetuksen 18 §:n 1, 2 ja 5 momenttia sovelletaan kuitenkin jo vahvistettaessa luopumiseläkelain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettua ennakkoa vuodelle 1992.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.