1186/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1991

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös asennustarkastustoiminnan puolueettomuudesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 32 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1067/90), päättänyt:

1 §

Sähkölaitoksen asennustarkastustoiminnan johtajana tai asennustarkastajana ei voi toimia henkilö, joka suunnittelee tai asentaa tämän sähkölaitoksen tarkastusvelvoitteen alaisia sähkölaitteistoja tai johtaa näitä töitä taikka on tällaisen henkilön alainen.

2 §

Luottamus asennustarkastustoiminnan johtajan tai asennustarkastajan puolueettomuuteen ei saa vaarantua muustakaan erityisestä syystä.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991 ja on voimassa toistaiseksi.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 1991

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Vt. ylitarkastaja
Pentti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.