1179/1991

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1991

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kiinteistöinsinöörin ja tonttikirjan pitäjän toimesta laadittujen asiakirjojen jäljennöksistä ja otteista perittävistä lunastusmaksuista

Maa- ja metsätalousministeriö on kaavoitusalueiden jakolain muuttamisesta 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun lain (31/74) 137 a §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kiinteistöinsinöörin tai tonttikirjan pitäjän säilyttämän toimituskartan, täydennetyn tonttikartan, täydennetyn tonttijakokartan ja tonttikirjakartan oikeaksi todistetusta jäljennöksestä lunastusmaksu on seuraava:

Mekaanisesti valmistettu karttajäljennös tai -ote

Koko enintään
A 4 A 3 A 2 A 1 A 0
mk mk mk mk mk
Diatsokopio
paperille 25 29 33 41 49
polyesterimuoville
paksuus enintään
0,07 mm 46 57 79 119 159
0,10 mm 57 71 101 159 219
Siirtokopio
paperille 66 78 106 - -
polyesterimuoville 78 99 134 199 -
monivärinen 98 139 209 - -
Valokuvaja washoff-kopio 99 129 179 249 359
Sähköstaattinen kopio paperille kultakin originaalilta
mustavalkoinen
ensimmäinen kopio 23 26 30 37 45
kukin seuraava 16 19 22 28 35
monivärinen
ensimmäinen kopio 27 35 - - -
kukin seuraava 19 25 - - -
Mikrofilmisuurennos
paperille kultakin sivulta 13 14 - -

Muulle pohjalle tai muulla tavalla valmistetun karttajäljennöksen tai -otteen lunastusmaksu määrätään tuotteen omakustannusarvon mukaisena ottaen huomioon työ-, laiteja tarvikesekä muut kustannukset lisättynä 9 markan suuruisella oikeaksitodistamispalkkiolla.

2 §

Oikeaksi todistetusta pöytäkirjan jäljennöksestä tai otteesta lunastusmaksu on 14 markkaa sivulta.

Oikeaksi todistetusta tonttikirjan jäljennöksestä tai otteesta lunastusmaksu on 55 markkaa kiinteistöltä.

3 §

Oikeaksi todistamattomasta karttaja asiakirjajäljennöksestä tai -otteesta lunastusmaksu on 9 markkaa 1 ja 2 §:ssä mainittua lunastusmaksua pienempi.

Aikaisemmin annettuun jäljennökseen tai otteeseen kirjoitetusta tietojen muuttumattomana pysymistä koskevasta todistuksesta, joka perustuu ainoastaan toimistotietoihin, suoritetaan lunastusmaksua 9 markkaa sivulta.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden kiinteistöinsinöörin ja tonttikirjan pitäjän toimesta laadittujen asiakirjojen jäljennöksistä ja otteista perittävistä lunastusmaksuista 24 päivänä elokuuta 1989 annettu maa- ja metsauml;talousministeriön päätös (766/89).

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1991

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Ylitarkastaja
Raimo Vajavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.