1170/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä elokuuta 1991

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä annetun maa- ja metsauml;talousministeriön eläinlääkintöosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto on muuttanut eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä 19 päivänä tammikuuta 1990 antamansa päätöksen (59/90) 1.1. kohdan 2 momentin alakohtaa c) seuraavasti:

1. Elävät ja kuolleet eläimet sekä eläinten osat

1.1.


Ilman eläinlääkintöosaston lupaa on kuitenkin sallittu tuoda maahan:


c) Koira ja kissa seuraavin ehdoin;

I Tuonti USA:sta, Kanadasta ja Euroopasta lukuunottamatta kohdassa II ja III mainittuja maita:

Ehdolla, että koiraa tai kissaa maahantuotaessa tulliviranomaiselle esitetään asianomaisen alkuperämaan eläinlääkärin antama todistus tai eläimen rekisterikirjaan tai vastaavaan asiakirjaan eläinlääkärin tekemä merkintä siitä, että eläin on rokotettu raivotaudin eli rabieksen varalta hyväksytyllä rokotteella (luettelo liitteenä) vähintään 30 vrk ennen maahantuontia eikä rokotus ole 12 kuukautta vanhempi. Uusintarokotuksessa ei 30 vuorokauden odotusaikaa tarvita. Asiakirja tulee olla suomen-, ruotsin-, englannintai saksankielinen ja siitä tulee ilmetä todistuksen tai asiakirjan antaneen eläinlääkärin nimi ja mahdollinen virka-asema asianmukaisesti selvennettyinä, päiväys ja antopaikka sekä käytetyn rokotteen nimi ja valmistaja.

Mikäli edellä mainittu eläinlääkärin merkintä rokotuksesta puuttuu asiakirjasta taikka on kieleltään tai muutoin sellainen, ettei tulliviranomainen voi sen perusteella sallia tuontia, voi maahantuojan kustannuksella paikalle kutsuttu rajaeläinlääkäri määräämillään ehdoilla sallia eläimen maahantuonnin.

II Tuonti rabiesvapaasta maasta (Ruotsi, Norja paitsi Huippuvuoret, Islanti, Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti, Irlannin tasavalta, Australia ja Uusi-Seelanti):

Edellä mainittu rokotusvaatimus ei koske rabiesvapaasta maasta tuotavaa koiraa ja kissaa, mikäli tuonti tapahtuu suoraan kyseisestä maasta, toisen rabiesvapaan maan kautta tai rabiesmaan kautta siten, ettei eläin poistu tullialueelta kuljetuksen aikana.

III Tuonti Neuvostoliitosta, Turkista, Aasian, Afrikan, Etelä- ja Keski-Amerikan maista:

Ehdolla, että koira tai kissa on rokotettu hyväksytyllä rokotteella (luettelo liitteenä) raivotautia vastaan vähintään 30 päivää ja aikaisintaan 12 kuukautta ennen tuontia. Todistuksen tai merkintöjen tulee täyttää kohdassa I esitetyt vaatimukset. Mikäli koiralta tai kissalta puuttuu edellä mainittu merkintä raivotautirokotuksesta, eläimen maahantuontia ei sallita ja tällainen eläin tulee välittömästi palauttaa lähtömaahan.

Eläinsuojelulain (91/71) nojalla alle 10 viik-koisen kissan ja koiran maahantuonti on kielletty.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Helsingissä 12 päivänä elokuuta 1991

Apulaisosastopäällikkö
Saara Reinius

Ylitarkastaja
Riitta Heinonen

Liite

Hyväksytyt raivotauti-rokotteet:

Rokotteen nimi Valmistaja
ANNUMUNE Fort Dodge
BIORAB-1 Schering
CYTORAB Coopers Animal Health
DELCAVAC Mycofarm
DURA-RAB 1 ImmunoVet
ENDURALL-R Norden
ENDURALL-K Norden
EPIRAB Coopers Animal Health
IMRAB Rhone Merieux
IMRAB-1 Rhone Merieux
MADIVAC Behringwerke
NOBIVAC R Intervet
RABGUARD-TC Norden
RABIGEN Vibrac
RABCINE Beecham
RABCINE 3 ImmunoVet
RABVAC 1 Solvay Animal Health
RABVAC 3 Solvay Animal Health
RABISIN Rhone Merieux
RHABDOMUN Pittman-More
TRIRAB Coopers Animal Health
TRIMUNE Fort Dodge

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.