1115/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 25 päivänä toukokuuta 1990 annetun asetuksen (474/90) 19-23 § sekä

muutetaan 18 §, 30 §:n 6 momentti ja 54-59 § seuraavasti:

18 §

Energiaosastossa on:

1) energiapolitiikan toimisto,

2) energiateknologian toimisto,

3) energiankäytön toimisto,

4) energiantuotannon toimisto sekä

5) ydinenergiatoimisto.

Toimistojen tehtävistä määrätään osaston työnjaossa.

30 §

Ministeriö määrää yleisen osaston hallitusneuvoksista toimistopäällikköinä, vanhemmista hallitussihteereistä toimistopäällikköinä ja toimistopäälliköistä yhden hallinnollisen toimiston, yhden elinkeinotoimiston, yhden elintarvikeasiain toimiston, yhden taloussuunnittelutoimiston sekä yhden taloustoimiston toimistopäälliköksi ja kauppaosaston toimistopäälliköistä yhden multilateraalikaupan toimiston, yhden yleisen toimiston ja yhden vienninedistämistoimiston toimistopäälliköksi sekä teollisuusosaston toimistopäälliköistä yhden yritystalouden toimiston, yhden teollisuustoimiston, yhden valtionyhtiöiden toimiston, yhden teknologian toimiston, yhden teknillisen tarkastuksen toimiston ja yhden kansainvälisten asiain toimiston toimistopäälliköksi sekä energiaosaston toimistopäälliköistä yhden energiapolitiikan toimiston, yhden energiateknologian toimiston, yhden energiankäytön toimiston, yhden energiantuotannon toimiston ja yhden ydinenergiatoimiston toimistopäälliköksi sekä yrityskehitysosaston toimistopäälliköistä toisen kehittämistoimiston ja toisen yritysrahoitustoimiston toimistopäälliköksi.

54 §

Energiaosaston energiapolitiikan toimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat energiataloudellisia selvityksiä sekä muita osaston työnjaossa toimistolle määrättyjä tehtäviä koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien laskujen hyväksymistä ja niihin liittyviä maksupäätöksiä.

55 §

Energiaosaston energiateknologian toimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat energia-alan tutkimus- jakoetoimintaa sekä muita osaston työnjaossa toimistolle määrättyjä tehtäviä koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien laskujen hyväksymistä ja niihin liittyviä maksupäätöksiä.

56 §

Energiaosaston energiankäytön toimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat energian käyttämistä ja säästämistä sekä muita osaston työnjaossa toimistolle määrättyjä tehtäviä koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien laskujen hyväksymistä ja niihin liittyviä maksupäätöksiä.

57 §

Energiaosaston energiantuotannon toimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat energiainvestointeja sekä muita osaston työnjaossa toimistolle määrättyjä tehtäviä koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien laskujen hyväksymistä ja niihin liittyviä maksupäätöksiä.

58 §

Energiaosaston ydinenergiatoimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ydinenergia-asetuksen (161/88) 50 ja 56 §:ssä kauppa- ja teollisuusministeriön ratkaistaviksi määrättyjä vientiä, tuontia ja kuljetuksia koskevia lupia sekä näitä toimintoja koskevia ydinenergialain (990/87) 8 §:ssä tarkoitettuja ennakkotietoja, sekä asiat, jotka koskevat osaston työnjaossa toimistolle määrättyjä tehtäviä koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien laskujen hyväksymistä ja niihin liittyviä maksupäätöksiä.

59 §

Energiaosaston hallitusneuvos ratkaisee 49, 54, 55, 56 ja 58 §:ssä säädetyin poikkeuksin asiat, jotka koskevat energiahuollon tutkimus-, suunnitteluja valvontatoimintaan kuuluviin menoihin liittyvien laskujen hyväksymistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.