1091/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Laki Turun yliopistosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Turun yliopistosta 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun lain (1030/73) 5 §:n 4 momentti, 7 §:n 3 momentti ja 8 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 4 momentti 29 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (506/84) ja 8 § 5 päivänä helmikuuta 1988 annetussa laissa (110/88), seuraavasti:

5 §

Yliopisto voi määrätä myös yliopistoon kuulumattoman henkilön erillisen laitoksen hallintoelimen jäseneksi.

7 §

Yliopisto voi oikeuttaa muun opettajan kuin syntyperäisen Suomen kansalaisen käyttämään yksinomaisena opetuskielenään muuta kuin suomen kieltä.


8 §

Yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kielitaidon osoittamisesta säädetään asetuksella.

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää 1 momentissa tarkoitettuun virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun virkaan vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (149/22) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Hallituksen esitys 11/91
Sivistysvaliok. miet. 4/91

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.