1070/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään arvo-osuusjärjestelmästä 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (826/91) 15 §:ään uusi 2-4 momentti seuraavasti:

15 §
Arvo-osuusyhdistyksen tehtävät

Arvo-osuusyhdistyksen on hoidettava 1 momentissa mainitut tehtävänsä huolellisesti ja arvo-osuusjärjestelmän luotettavan ja tarkoituksenmukaisen toiminnan turvaavalla tavalla.

Arvo-osuusyhdistyksen jäsenen on annettava yhdistykselle sen 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun valvontavelvollisuuden täyttämiseksi tarvitsemat yksilöidyt tiedot.

Jos arvo-osuusyhdistys havaitsee jäsenen toiminnan rikkovan arvo-osuusjärjestelmästä annettuja säännöksiä taikka niiden nojalla annettuja määräyksiä tai ohjeita, yhdistyksen on ilmoitettava siitä pankkitarkastusvirastolle, jollei jäsen yhdistyksen kehotuksesta oikaise toimintaansa tai asiantila muutoin korjaannu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Hallituksen esitys 8/91
Talousvaliok. miet. 6/91

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.