1053/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Laki kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen 9 päivänä marraskuuta 1868 annettuun asetukseen siitä 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetulla lailla (246/29) kumotun 15 §:n tilalle uusi 15 § seuraavasti:

15 §

Jos kanteessa vaaditaan saamisen nojalla maksua ainoastaan kiinteästä omaisuudesta, joka on saamisesta kiinnitetty tai muuten siitä panttina, kannetta ajetaan kiinteistön omistajaa vastaan. Kiinteistön luovutus ei kuitenkaan estä kanteen nostamista aikaisempaa omistajaa vastaan, jos uusi omistaja ei ole hakenut lainhuutoa ennen kuin kanne on pantu vireille tuomioistuimessa. Jos uudelle omistajalle on annettu lainhuuto kanteen vireillepanon jälkeen, hänelle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.


Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Hallituksen esitys 15/90
Lakivaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet. 335/90

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.