1032/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Verohallituksen päätös jälkiverotuksen toimittamatta jättämisestä liikevaihtoverotuksessa

Verohallitus on 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain (559/91) 94 §:n 2 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Jälkiverotus voidaan jättää toimittamatta, jos maksamatta jäänyt tai liian suurena palautettu vero on määrältään vähäinen.

2 §

Jälkiverotuksen toimittamatta jättämisen edellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon maksamatta jääneen tai liian suurena palautetun veron määrän suhde verovelvollisen liiketoiminnan laajuuteen samoin kuin se, ettei liiketoiminnaltaan vastaavia verovelvollisia aseteta eriarvoiseen asemaan. Harkinnassa on otettava huomioon myös verovelvollisen virheellisen menettelyn toistuvuus sekä se, onko virhe verovelvollisen liiketoiminnan kannalta keskeinen. Maksamatta jääneen tai liian suurena palautettavan veron määrää on kuitenkin, elleivät erityiset syyt muuta vaadi, pidettävä vähäisenä, kun se on pienempi kuin 3 000 markkaa.

3 §

Jälkiverotus on toimitettava, jos veron maksamatta jääminen tai liian suuri palautus johtuu siitä, että verovelvollinen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt tai toiminut vastoin liikevaihtoverolaissa tai -asetuksessa hänelle säädettyjä velvollisuuksia.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Verotussihteeri
Kristiina Puikkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.