1031/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Verohallituksen päätös pientntnaästä ennakkopalautuksena maksettavasta määrästä

Verohallitus on 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain (559/91) 70 §:n 4 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Liikevaihtoverolain 70 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua verovelvolliselle hakemuksesta maksettavaa, tekemättä jäänyttä vähennystä vastaavaa veroa ei palauteta tilikauden aikana, jos hakemuksen tarkoittama palautettava määrä yhdeltä tai useammalta kuukaudelta on pienempi kuin 5 000 markkaa.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua markkamäärää pienemmän määrän verovelvollinen voi vähentää 70 §:n 1 momentin mukaisesti.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Verotussihteeri
Kristiina Puikkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.