1026/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1991

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös paineastiain suunnittelusta ja valmistuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut paineastiain suunnittelusta ja valmistuksesta 16 päivänä toukokuuta 1984 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (391/84) 4 §:n 1 momentin ja 21 §:n 1 momentin 3 kohdan seuraavasti:

4 §

Paineastian valmistajan tai maahantuojan on huolehdittava paineastian rakennesuunnitelman ja sen hyväksymistä koskevan hakemuksen toimittamisesta kahtena kappaleena valvontaviranomaiselle.


21 §

Höyrykattiloiden, painesäiliöiden ja putkistojen sekä niiden osien valmistusluvat ryhmitellään seuraaviin luokkiin:


3) C-valmistusluokka: paineastia-asetuksen 4 §:ssä tarkoitetut höyrykattilat ja painesäiliöt sekä sellaiset nestekattilat, joiden teho on enintään 10 MW;Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1991

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Toimistopäällikkö
Seppo Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.