1018/1991

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

lisätään lasten päivähoidosta 16 päivänä maaliskuuta 1973 annettuun asetukseen (239/73) uusi 7 a, 8 a ja 8 b § seuraavasti:

7 a §

Poiketen siitä mitä 6 §:ssä ja 7 §:ssä säädetään päiväkodin lapsiryhmistä ja hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvasta henkilöstöstä, voi vapaakuntakokeilusta annetun lain (718/ 88) 10 §:n mukaisesti valituissa vapaakunnissa yksi hoito- ja kasvatustehtävässä toimiva henkilö, jolla on säädetty ammatillinen kelpoisuus, hoitaa samanaikaisesti enintään seitsemää kolme vuotta täyttänyttä kokopäivähoidossa olevaa lasta tai enintään neljää alle kolmevuotiasta lasta.

Hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö, jolla on säädetty kelpoisuus, voi kuitenkin hoitaa samanaikaisesti enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta.

Kun päiväkodissa on erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, on tämä otettava huomioon samanaikaisesti hoidettavien lasten lukumäärässä tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien henkilöitten lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten erityistä avustajaa.

Päiväkodissa tulee vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalla olla lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkinto ja muilla hoito- ja kasvatustehtävissä toimivilla säädetty ammatillinen kelpoisuus.

8 a §

Poiketen siitä mitä 8 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään perhepäiväkodissa hoidettavien lasten enimmäismäärästä voi vapaakuntakokeilusta annetun lain (718/88) 10 §:n mukaisesti valituista vapaakunnista Hollolassa, Mikkelissä, Nastolassa, Padasjoella ja Riihimäellä yksi hoitaja hoitaa samanaikaisesti enintään viittä lasta perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaanluettuna ja kaksi hoitajaa samanaikaisesti enintään 10 lasta.

Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti enintään 12 lasta.

Kun perhepäiväkodissa hoidetaan samanaikaisesti useampaa kuin 10 lasta, on yhdellä perhepäivähoitajalla oltava päiväkodin hoito- ja kasvatustehtävässä olevalta henkilöltä edellytetty ammatillinen kelpoisuus.

Kun perhepäiväkodissa hoidetaan yhtä tai useampaa erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevaa lasta, on tämä otettava huomioon perhepäiväkodissa samanaikaisesti hoidettavien lasten lukumäärässä, ellei tällaista lasta varten ole erityistä avustajaa.

8 b §

Vapaakuntakokeilusta annetun lain 10 §:n mukaisesti valituista vapaakunnista Imatra voi ylittää 8 §:n 1, 2 ja 3 momenteissa tarkoitetun samanaikaisesti hoidettavien lasten enimmäismäärän enintään yhdellä lapsella, jos lasten poissaolot muun syyn kuin sairauden vuoksi ovat jatkuvasti huomattavan suuria.

Kun 8 §:n 4 momenttia sovellettaessa lasketaan samanaikaisesti hoidettavien lasten lukumäärää, lukuun ei oteta lasta, joka on otettu hoitoon edellä 1 momentin perusteella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991 ja se on voimassa vapaakuntakokeilun ajan.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.