1007/1991

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus antorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan autorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista 22 päivänä syyskuuta 1989 annetun asetuksen (845/89) 2 §:n 1 momentin b kohta ja 6 momentti, 9 §:n 5 momentti, 11 §:n 3 ja 4 momentti,

näistä 9 §:n 5 momentti sellaisena kuin se on 2 päivänä marraskuuta 1990 annetussa laissa (965/90), sekä

lisätään 2 §:ään uusi 7 momentti, 9 §:ään uusi 6 momentti, 11 §:ään uusi 5 momentti sekä asetukseen uusi 11 a § seuraavasti:

2 §
Tyyppikatsastus ja teknisen lait teen hyväksyminen

1. Tyyppikatsastus:


b) mallisarjan muiden ajoneuvomallien ja aikaisemmin tyyppikatsastetun mallin kanssa samat taustatiedot omaavien ajoneuvomallien tyyppikatsastus.. 600 mk
6. Tyyppikatsastustodistuksen rinnakkaistodistus 700 mk
7. Tyyppirekisteri:
a) Tyyppirekisteriin tehty muutos tai lisäys 100 mk
b) Tyyppirekisteriin ohjelma-ajon avulla tehty muutos tai lisäys 1 000 mk
9 §
Kuljettajantutkinnot. ajokortit ja ajoluvat

5. Edellä 1–3 momentissa sanottu maksu on perittävä 55 markalla korotettuna silloin, kun katsastustoimipaikalta hyväksytyn tutkinnon jälkeen annetaan ajokortti.

6. Edellä 5 momentissa tarkoitettu maksu on perittävä myös sellaisesta rekisteröidyn ajokorttihakemuksen perusteella valmistetusta, katsastustoimipaikalle toimitetusta ajokortista, joka jää lunastamatta.

11 §
Rekisteriote

3. Mikäli rekisteri-ilmoitus, joka koskee omistajan tai haltijan tiedoissa tapahtunutta muutosta, jätetään ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 36 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, 1 ja 2 momentissa tarkoitettu maksu peritään ilmoitusta jätettäessä kaksinkertaisena, vaikka rekisteri-ilmoituksen tekijä itse ei olisikaan syyllistynyt määräajassa suoritettavan rekisteröintivelvollisuuden laiminlyöntiin. Kadonneen tai turmeltuneen rekisteriotteen sijasta annettavasta otteesta peritään 120 markkaa.

4. Rekisteriotteesta ei peritä maksua, jos se annetaan:

a) viranomaisen merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen sijaan;

b) katsastuksen johdosta;

c) sellaisen rekisteri-ilmoituksen perusteella, joka koskee pelkästään virheellisen tiedon korjausta taikka nimi- tai osoitetiedon muutosta.

5. Rekisteriotteesta, joka toimitetaan suorarekisteröinnissä jätetyn rekisteri-ilmoituksen perusteella, peritään suorarekisteröinti-ilmoituksen tekijältä 40 markkaa jälkikäteen.

11 a §
Rekisteröintimaksu

2. Suorarekisteröinnissä jätetystä rekisteri-ilmoituksesta, jonka perusteella ei lähetetä rekisteriotetta, peritään rekisteröintimaksuna suorarekisteröinti-ilmoituksen tekijältä jälkikäteen 30 markkaa.

2. Jos rekisteri-ilmoitus jätetään suorarekisteröinnissä ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 36 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, peritään rekisteriote- tai rekisteröintimaksu kaksinkertaisena.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.