982/1991

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 34 §:n 3 momentti, 48 §:n 1 momentti ja 63 §:n 1 momentin d kohta ja 3 momentin b kohta,

näistä 34 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 29 päivänä syyskuuta 1989 annetussa asetuksessa (874/89) ja 63 §:n 1 momentin d kohta ja 3 momentin b kohta sellaisina kuin ne ovat 25 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa asetuksessa (261/88), sekä

lisätään 57 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

34 §

3. Ajoneuvoyhdistelmän pituus ei saa ylittää seuraavia arvoja:

a) kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmä sekä muu kuin b–d kohdassa tarkoitettu ajoneuvoyhdistelmä 16,5 m
b) kuorma-auton ja erityisesti pylväiden tai vastaavien pitkien esineiden kuljetukseen tarkoitetun puoliperävaunun yhdistelmä 20 m
c) auton ja yksiakselisen tai sitä
vastaavalla telillä varustetun varsinaisen perävaunun tai hinattavan laitteen yhdistelmä 18,35 m
josta mitasta kuormatilojen ulkopituuksien summa 15,65 m
ja etäisyys vetoauton kuormatilan etupäästä hinattavan ajoneuvon kuormatilan takapäähän 16,00 m
d) kuorma-auton ja kaksi- tai useampiakselisen varsinaisen perävaunun yhdistelmä 22 m
48 §

1. Maastoajoneuvoa ei saa käyttää tiellä. Moottorireellä saa kuitenkin ylittää tien tai sillan. Jos moottorireellä suoritettava kuljetustehtävä tai maaston olosuhteet tekevät maastossa liikkumisen kohtuuttoman vaikeaksi taikka jos sitä on pidettävä tien turvallisen ylittämisen kannalta tarpeellisena, moottorirekeä saa kuitenkin tarpeellista varovaisuutta noudattaen muutoinkin tilapäisesti kuljettaa tiellä käyttäen tällöin ensisijaisesti tien auraamatonta osaa. Moottorikelkan käyttämisestä moottorikelkkailureitillä on säädetty tieliikenneasetuksessa.


57 §

2. Moottorikelkan perävaunulla saa 1 momentin määräyksestä poiketen kuljettaa henkilöitä moottorikelkkailureitillä, ei kuitenkaan muuta tietä ylitettäessä.

63 §

1. Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus ilman perävaunua on:


d) mopon ja maastoajoneuvon 40 km/h, kuitenkin moottorikelkan moottorikelkkailureitillä 60 km/h;


3. Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus, kun siihen on kytketty hinattava ajoneuvo, on:


b) mopon ja maastoajoneuvon 40 km/h, kuitenkin moottorikelkan moottorikelkkailureitillä, kun perävaunussa ei kuljeteta henkilöitä, 60 km/h;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991. Asetuksen 34 §:n 3 momentin muutos tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991 ja koskee ajoneuvoyhdistelmiä, joiden vetoauto otetaan käyttöön sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.