979/1991

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 28 päivänä joulukuuta 1990 annettuun maaseutuelinkeinolakiin (1295/90) uusi näin kuuluva 59 a §:

59 a §
Eräiden aikaisemman lainsäädännön mukaisten saamisten korot

Sen estämättä, mitä muualla lainsäädännössä tai edellä tässä luvussa on säädetty, peritään maatilalain 69 §:ssä tarkoitetuista myyntihinnoista, lainoista ja korkotukilainoista sekä vuoden 1962 jälkeen syntyneistä maankäyttölainsäädännön ja porotilalain mukaisista valtion ja luottolaitoksen saamisista aikaisempaa korkeampaa vuotuista korkoa sen mukaan kuin 2 momentissa säädetään.

Vuosina 1963–1983 syntyneistä saamisista ja myönnetyistä lainoista peritään 2,5 prosenttiyksikköä, vuosina 1984–1986 syntyneistä saamisista ja myönnetyistä lainoista 1,5 prosenttiyksikköä ja 1987–1988 syntyneistä saamisista ja myönnetyistä lainoista yhtä prosenttiyksikköä aikaisempaa korkeampaa vuotuista korkoa. Kuitenkin perittävä vuotuinen korko nousee vähintään neljään prosenttiin. Edellä sanottu ei koske asunto- ja lisälainoja, eikä maatilalain nojalla myönnettyjä irtaimistolainoja.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1991 lukien.

Hallituksen esitys 39/91
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 1/91

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.