966/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus teknillisistä oppilaitoksista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan teknillisistä oppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (500/87) 17 §:n 2 momentti, 33 §:n 3 momentti ja 40 §:n 1 momentti,

näistä 33 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (555/88), seuraavasti:

17 §

Oppilaitoksen työpäiväksi luetaan opetussuunnitelman ja työjärjestyksen mukainen päivä, muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva loppiainen sekä lukuvuoden opetuksen aloittamis- ja päättämispäivät. Työpäiviksi luetaan lukuvuodessa lisäksi kolme muuta oppilaitoksen toimintaan liittyvää täyttä työpäivää.


33 §

Sen lisäksi, mitä 2 momentin 1 ja 3 kohdassa on säädetty, yliopettajaksi (talous- ja työelämätieto) on kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut virkaan tai toimeen soveltuvalla tieteenalalla lisensiaatin tutkinnon ja lehtoriksi (talous- ja työelämätieto) myös henkilö, joka on suorittanut virkaan tai toimeen soveltuvalla tieteenalalla ylemmän korkeakoulututkinnon ja jolla kummassakin tapauksessa on vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus vastaavalla alalla tutkinnon jälkeen.


40 §

Jatkolinjoina annettavan ja muun pitempikestoisen lisäkoulutuksen järjestämiseen teknillisessä oppilaitoksessa antaa oppilaitoksen koulutustehtävän rajoissa luvan lääninhallitus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991. Asetuksen 40 §:n 1 momentin säännöksiä sovelletaan kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 1992 tai sen jälkeen aloitettavaan koulutukseen.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.