960/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista annetun asetuksen 17 ja 42 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (495/87) 17 §:n 2 momentti ja 42 §:n 1 momentti seuraavasti:

17 §

Oppilaitoksen työpäiväksi luetaan opetussuunnitelman ja työjärjestyksen mukainen päivä sekä muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.

42 §

Aikuiskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen sekä jatkolinjoina annettavan ja muun pitempikestoisen lisäkoulutuksen järjestämiseen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa antaa oppilaitoksen koulutustehtävän rajoissa luvan lääninhallitus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991. Asetuksen 42 §:n 1 momentin säännöksiä sovelletaan kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 1992 tai sen jälkeen aloitettavaan koulutukseen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.