949/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan sosiaalipalveluista perittävistä maksuista 2 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (887/83) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa (613/90), seuraavasti:

3 §
Lasten päivähoito

Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/ 73) tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoidosta peritään muulta kuin 14 §:ssä tarkoitetulta vähävaraiselta lapsen vanhemmalta tai muulta huoltajalta maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu peritään kunnan tai kuntainliiton päättämän korvausluokan mukaan kuukausimaksuna niiltä kalenterikuukausilta, joina lapsi on kunnan järjestämässä päiväkoti- tai perhepäivähoidossa. Maksu peritään kuitenkin enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksu on:

1) yli 5 tuntia kestävästä

a) alle kolmevuotiaan lapsen hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 300, toisessa 450, kolmannessa 650, neljännessä 900 ja viidennessä 1 100 markkaa kalenterikuukaudelta,

b) 3–5-vuotiaan lapsen hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 350, toisessa 500, kolmannessa 750, neljännessä 1 000 ja viidennessä 1 300 markkaa kalenterikuukaudelta,

c) esiopetus- ja oppivelvollisuusikäisen lapsen hoidosta a-kohdassa säädetty maksu,

2) enintään 5 tuntia kestävästä

a) alle kolmevuotiaan lapsen hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 150, toisessa 250, kolmannessa 350, neljännessä 450 ja viidennessä 550 markkaa kalenterikuukaudelta,

b) 3–5-vuotiaan lapsen hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 200, toisessa 300, kolmannessa 400, neljännessä 600 ja viidennessä 800 markkaa kalenterikuukaudelta, sekä

c) esiopetus- ja oppivelvollisuusikäisen lapsen hoidosta a-kohdassa säädetty maksu.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.