948/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista 1 päivänä helmikuuta 1991 annetun asetuksen (202/91) 15 § sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § ja mainitun pykälän edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Piirimalliasiat
7 a §

Integroidun piirin piirimallia koskevissa asioissa on hakemusta tehtäessä suoritettava seuraavat maksut:

mk
Rekisteröintimaksu yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/91) 14 §:n 3 momentin mukaan 1 500
Uudelleenkäsittelymaksu yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 18 §:n 3 momentin mukaan 200
Maksu siirron merkitsemisestä piirimallirekisteriin yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 23 §:n mukaan 200
Maksu rekisteröinnin mitättömäksijulistamisvaatimuksesta yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 25 §:n 2 momentin mukaan. 1 300
Muutoksenhakumaksut
15 §

Haettaessa muutosta patentti- ja rekisterihallituksen valitusosastolta patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 4 §:n 1 momentin nojalla, on valittajan ennen säädetyn valitusajan päättymistä suoritettava valitusmaksu, jonka suuruus on patenttilain 25 §:ssä tarkoitetuissa asioissa 1 000 markkaa ja muissa patenttiasioissa 700 markkaa, integroidun piirin piirimallia koskevissa asioissa 1 000 markkaa, mallioikeuslain 21 §:ssä tarkoitetuissa asioissa 780 markkaa ja muissa mallioikeusasioissa 500 markkaa, tavaramerkkiä koskevissa asioissa 870 markkaa ja kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 870 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.