940/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus ilmansuojeluasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 24 päivänä syyskuuta 1982 annetun ilmansuojeluasetuksen (716/82) 4 § ja 23 §:n 2 ja 3 momentti,

näistä 23 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 19 päivänä syyskuuta 1986 annetussa asetuksessa (687/86) sekä

lisätään mainitulla 19 päivänä syyskuuta 1986 annetulla asetuksella kumotun 24 §:n tilalle uusi 24 § seuraavasti:

4 §

Ilmansuojelulain 6 §:n mukaisena ilmansuojelun asiantuntijaviranomaisena toimii sosiaali- ja terveyshallitus. Saman pykälän mukaisina ilmansuojelun asiantuntijalaitoksina toimivat maatalouden tutkimuskeskus, metsäntutkimuslaitos, ilmatieteen laitos, valtion teknillinen tutkimuskeskus ja kansanterveyslaitos.

23 §

Ympäristöministeriö voi antaa neuvottelukunnalle luvan kutsua neuvottelukunnan jaostoihin jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. Näillä jaostojäsenillä on jaoston kokouksissa sama asema kuin neuvottelukunnan jäsenillä.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa kesken toimikauden, määrää ympäristöministeriö hänen tilalleen saman viranomaisen, laitoksen tai järjestön edustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

24 §

Ilmansuojelun neuvottelukunnalla voi olla ympäristöministeriön määräämä virkamies pääsihteerinä. Lisäksi neuvottelukunnan ja sen jaostojen sihteereinä toimivat siihen määrätyt ympäristöministeriön virkamiehet sekä neuvottelukunnan ottamat sihteerit.

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.