939/1991

Annettu Helsingissa 14 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus jätehuoltoasetuksen 21 §:n muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun jätehuoltoasetuksen (307/79) 21 §,

sellaisena kuin se on 19 päivänä syyskuuta 1986 annetussa asetuksessa (688/86) seuraavasti:

21 §

Jätehuoltoon sekä jätteiden uudelleen- tai muuhun hyötykäyttöön kuuluvien asioiden yleisluonteista käsittelyä ja yhteensovittamista sekä alan tutkimustoiminnan tehostamista ja suuntaamista varten on ympäristöministeriön yhteydessä toimiva, valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama jätehuollon neuvottelukunta.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksitoista ja enintään viisitoista muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunnassa on oltava ainakin jätehuollon kannalta keskeisten valtion viranomaisten ja laitosten edustajat sekä kuntien keskusjärjestöjen, teollisuuden ja muiden jätehuoltovelvollisten, kuljetusalan, alan tutkimuksen, alan työntekijäin ja alan kansalaisjärjestöjen edustajat.

Ympäristöministeriö voi antaa neuvottelukunnalle luvan kutsua neuvottelukunnan jaostoihin jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa kesken toimikauden, määrää ympäristöministeriö hänen tilalleen saman viranomaisen, laitoksen tai järjestön edustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunnalla voi olla ympäristöministeriön määräämä virkamies pääsihteerinä. Lisäksi neuvottelukunnan ja sen jaostojen sihteereinä toimivat siihen määrätyt ympäristöministeriön virkamiehet sekä neuvottelukunnan ottamat sihteerit.

Muutoin neuvottelukunnasta on voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.