931/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1991

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sikiön kehitykselle ja raskaudelle vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran arvioimisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 23 g §:n 3 momentin nojalla sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1192/90), sosiaali- ja terveyshallituksen esityksestä päättänyt:

1 §
Yleistä

Sikiön kehitykselle tai raskaudelle vaaraa aiheuttavilla tekijöillä tarkoitetaan tässä päätöksessä sairausvakuutusasetuksen 11 a §:ssä (717/91) mainittuja kemiallisia aineita, säteilyä ja tarttuvia tauteja.

2 §
Kemialliset aineet

Kemiallisia aineita ovat anestesiakaasut, lyijy, elohopea, sytostaatit, hiilimonoksidi eli häkä, sikiön kehitykselle tai raskaudelle vaaralliset orgaaniset liuottimet, aineet, joiden pakkaukset tulee työturvallisuuslain (299/58) tai kemikaalilain (744/89) nojalla annettujen määräysten mukaan merkitä varoituslausekkeella R45, R46 tai R47 sekä sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (477/88) mainitut syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet.

3 §
Säteily

Säteilyä on ionisoiva säteily mukaanlukien radionuklidit. Sikiön kehitykselle tai raskaudelle vaaraa aiheuttavasta säteilystä on säädetty erikseen.

4 §
Tarttuvat taudit

Tarttuvia tauteja ovat toksoplasmoosi, listerioosi, vihurirokko, herpes, vesirokko, hepatiitti, sytomegalotulehdus ja HIV-tartunta.

5 §
Vaaran arviointi

Sikiön kehitykselle tai raskaudelle vaaraa aiheuttavien tekijöiden arvioinnin tulee tapahtua jo työympäristön ja työolosuhteiden suunnittelun yhteydessä.

Työpaikkaselvityksen yhteydessä tunnistetaan sikiön kehitykselle tai raskaudelle vaaraa aiheuttavien tekijöiden esiintyminen työpaikalla sekä ne työtehtävät, joissa vaaraa esiintyy. Tarvittaessa käytetään avuksi työhygienisiä mittauksia, biologisia altistumismittauksia tai muuten työterveyshuollossa yleisesti käytettäviä tunnistusmenetelmiä.

Vaaran arvioinnissa otetaan huomioon olemassa oleva lääketieteellinen tieto vaarasta ja selvitetään vaaraa aiheuttavan tekijän voimakkuus, jaksottaisuus ja vaikutusaika.

Työterveyshuoltoa toteuttavien terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden tulee tiedottaa vaaraa aiheuttavista tekijöistä työnantajalle sekä työn, työmenetelmien ja työssä käytettävien aineiden aiheuttamasta vaarasta työntekijöille sekä tehdä ehdotuksia vaaran poistamiseksi tai siltä suojautumiseksi.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 heinäkuuta 1991.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1991

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Vanhempi hallitussihteeri
Raimo Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.