912/1991

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1991

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 5 §:n 1 momentin 10 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1241/88), määrännyt:

1 §

Ennakonpidätys on toimitettava verohallituksen erikseen määräämien perusteiden mukaan:

1) Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutustuesta ja erityistuesta;

2) työllisyysasetuksen (737/87) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle tai vajaakuntoiselle työttömälle henkilölle tahi työttömän palkanneelle muulle kuin liike- tai ammattitoimintaa tahi maataloutta harjoittavalle luonnolliselle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta sekä ammatinvalinnan ohjauksessa olevalle henkilölle ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain (43/60) nojalla maksettavasta vastaavasta tuesta;

3) kunnan maksamasta muusta lapsen kotihoidon tuesta kuin ennakkoperintälain 5 §:n 6 kohdassa tarkoitetusta lapsen kotihoidon tuesta;

4) tartuntatautilain (583/86) nojalla maksettavasta päivärahasta ja ansion menetyksestä maksettavasta korvauksesta;

5) ulkomaan edustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/89) nojalla maksettavasta erityiskorvauksesta;

6) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaisesta päivärahasta ja

7) kuntoutusrahalain (611/91) nojalla maksettavasta kuntoutusrahasta ja kuntoutusavustuksesta.

2 §

Päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991 ja sillä kumotaan 20 päivänä joulukuuta 1990 annettu päätös (1256/90).

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1991

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Va. ylitarkastaja
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.