907/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Laki sotilasopetuslaitoksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilasopetuslaitoksista 21 päivänä tammikuuta 1966 annetun lain (15/66) 4 §, sellaisena kuin se on 1 päivänä helmikuuta 1974 annetussa laissa (93/74), seuraavasti:

4 §

Päällystöopistossa, merisotakoulussa ja ilmasotakoulussa suoritetaan opistoupseerin virkaan vaadittava tutkinto sekä annetaan opistoupseereille jatko- ja täydennyskoulutusta.

Opistoupseerin tutkintoon johtavaa koulutusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta voidaan pääesikunnan hyväksymällä tavalla antaa myös muualla kuin 1 momentissa mainituissa sotilasopetuslaitoksissa.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1991.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 2/91
Puolustusvaliok. miet. 1/91

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.