897/1991

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus työttömyysturvaetuuksien korottamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain 25 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87):

1 §

Työttömyysturvalain 14 §:n 1 momentissa mainitun 280 markan tulorajan sijasta sovelletaan 300 markkaa, 3 momentissa mainitun 5 150 markan tulorajan sijasta sovelletaan 5 540 markkaa ja 4 momentissa mainitun 590 markan tulorajan sijasta sovelletaan 630 markkaa.

2 §

Työttömyysturvalain 19 §:n 1 momentissa mainitun 700 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 750 markkaa.

3 §

Työttömyysturvalain 21 §:n 2 momentissa mainitun 700 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 750 markkaa.

4 §

Työttömyysturvalain 22 §:ssä mainitun peruspäivärahan täyden määrän 108 markan sijasta sovelletaan 116 markkaa.

5 §

Työttömyysturvalain 24 §:n mainitun lapsikorotuksen 22 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 24 markkaa, 32 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 34 markkaa ja 41 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 44 markkaa.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991 ja sitä sovelletaan etuuksiin, jotka kohdistuvat aikaan asetuksen voimaantulosta alkaen.

Tällä asetuksella kumotaan työttömyysturvaetuuksien korottamisesta 15 päivänä kesäkuuta 1990 annettu asetus (538/90).

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.