887/1991

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1991

Sisäasiainministeriön päätös rajojen määräämisestä eräiltä osin Kajaanin kaupungin sekä Paltamon, Vaalan ja Vuolijoen kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77)14 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kajaanin kaupungin ja Paltamon kunnan välinen ennestään määräämätön raja Oulujärvessä alkaa toimituksessa nro 5212 määritellyn Jormuan–Koutaniemen–Kuluntalahden– Linnantauksen–Paltaniemen kylien jakokunnan yhteisen vesialueen ja Kiehimänsuun–Kiveskylän-Varisniemen–Melalahden kylien jakokunnan yhteisen vesialueen välisen rajan sekä Oulun läänin maanmittauskonttorissa 2 päivänä elokuuta 1988 maarekisteriin merkityssä jaon täydentämistoimituksessa nro 305151 määritellyn rajan leikkauspisteestä 76 ja kulkee suorana länsiluoteeseen kohti yleisellä vesialueella sijaitsevaa Lehmikiveä päättyen siihen pisteeseen, jossa rajapisteen 76 ja Lehmikiven määrittämä suora leikkaa noin 2740 metrin päässä rajapisteestä 76 Kajaanin kaupungin ja Vuolijoen kunnan välisen, 2 §:n mukaisesti määritetyn uuden rajan.

2 §

Kajaanin kaupungin ja Vuolijoen kunnan välinen ennestään määräämätön raja Oulujärvessä määrätään noudattamaan toimituksessa nro 305151 käytyä ja kartalle merkittyä rajaa siten, että se alkaa mainitussa toimituksessa määritellyn yleisen vesialueen rajapisteestä 48 ja kulkee länsilounaaseen pitkin yleisen vesi alueen ja Mainuan–Murtomäen–Vuottolahden kylien jakokunnan yhteisen vesialueen välistä rajaa rajapisteeseen 49. Tästä raja kääntyy luoteeseen kulkien suorana yleisellä vesialueella sanotun vesialueen ja Jormuan–Koutaniemen Kuluntalahden–Linnantauksen–Paltaniemen kylien jakokunnan yhteisen vesialueen väliseen toimituksessa nro 305151 määrättyyn rajapisteeseen 75, josta raja kulkee mainitun jakokunnan ja yleisen vesialueen välistä sanotussa toimituksessa määrättyä rajaa pitkin rajapisteiden 72 ja 73 kautta rajapisteeseen 74. Tästä raja kääntyy koilliseen kulkien suorana yleisen vesialueen poikki sanotun vesialueen edellä mainitussa toimituksessa määrättyyn rajapisteeseen 46. Tästä raja kääntyy pohjoiskoilliseen kulkien suorana yleisellä vesialueella sen rajapisteiden 43 ja 46 määrittämällä suunnalla päättyen siihen pisteeseen, jossa rajasuunta leikkaa rajapisteiden 76 ja Lehmikivi määrittämän suunnan perusteella määrätyn Kajaanin kaupungin ja Paltamon kunnan välisen, 1 §:ssä tarkoitetun uuden rajan.

3 §

Paltamon ja Vaalan kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Kuuskanlahdessa sijaitsevasta toimituksessa nro 305151 määrätystä rajapisteestä 68 kulkien sanotussa toimituksessa käytyä jakokuntien välistä rajaa pitkin rajapisteen 69 kautta rajapisteeseen 41, josta se jatkuu jakokunnan ja yleisen vesialueen välistä rajaa pitkin rajapisteeseen 40. Tästä raja kääntyy etelään ja kulkee yleisellä vesialueella suorana noin 4 400 metrin päässä olevaan Lehmikiveen päättyen siihen.

4 §

Paltamon ja Vuolijoen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa yleisellä vesialueella sijaitsevasta tämän päätöksen 1 ja 2 §:ssä määrätystä Kajaanin kaupungin sekä Paltamon ja Vuolijoen kuntien yhteisestä rajapisteestä ja kulkee suorana länsiluoteeseen yleisellä vesialueella Lehmikiveen päättyen siihen.

5 §

Vaalan ja Vuolijoen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Vaalan kunnan Säräisniemen kylän Juhalan tilan 15:1 ja Vuolijoen kunnan Vuolijoen kylän Salotuvan tilan 19:25 välisestä Oulujärven länsirannalla olevasta pyykistä nro 21 ja kulkee itään Vaalan kunnan Säräisniemen kylän talojen 13–21, 23, 24, 28 ja 29 ja Manamansalon kylän talojen 12, 14, 15 ja 19 sekä Vuolijoen kunnan Vuolijoen kylän talojen 26, 37 ja 38 ynnä valtion yhteisellä vesialueella sanotun alueen ja valtionmaan vesialueen väliseen toimituksessa nro 14469 määrättyyn rajapisteeseen. Siitä raja kulkee edellä mainittujen vesialueiden välistä rajaa pitkin yhden taitepisteen kautta Nurmiluodon eteläpuolella olevaan toimituksessa nro 5212 määrättyyn rajapisteeseen, josta raja kääntyy eteläkaakkoon ja kulkee pitkin Vaalan ja Vuolijoen kunnissa suoritetussa vesipiirirajankäyntitoimituksessa nro 5212 määriteltyä Vuolijoen Manamansalon kylien jakokunnan yhteisen vesialueen ja valtionmaan vesialueen välistä rajaa viimeksi mainitun alueen kaakkoiskulmassa olevaan rajapisteeseen. Tästä raja kääntyy itäkaakkoon kulkien suorana Vuolijoen–Manamansalon kylien jakokunnan yhteisellä vesialueella siihen pisteeseen, joka on yleisen vesialueen rajalla 430,5 metrin etäisyydellä toimituksessa nro 305151 määritellyistä yleisen vesialueen rajapisteistä 36 ja 37. Tästä raja kääntyy itäkoilliseen kulkien yleisellä vesialueella suorana noin 7 600 metrin päässä sijaitsevaan Lehmikiveen päättyen siihen.

6 §

Tämä päätös ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1991

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Tuula Aantaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.