861/1991

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1991

Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisestä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 2 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (112/82), ja 3 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa (473/91), nojalla päättänyt:

1 §

Eläkkeensaajien asumistukilain mukaisen asumistuen suuruutta määrättäessä arvioidaan muussa kuin asunto-osakeyhtiön tai asuntoosuuskunnan omistamassa talossa sijaitsevassa omassa asunnossa asuvan eläkkeensaajan asumiskustannuksiksi asunnon hoitomenot seuraavien keskimääräisten lämmitys- ja vesikustannusten sekä enintään keskimääräisten kunnossapitokustannusten mukaisesti:

1) jos asunnossa on keskuslämmitys- tai siihen verrattava muu kiinteä lämmitysjärjestelmä, lämmityskustannuksiksi arvioidaan seuraava asunnon sijainnin mukaan määräytyvä markkamäärä neliömetriltä kerrottuna asunnon pinta-alan neliömetrimäärällä:

Asunnon sijainti mk/m2/kk

Uudenmaan, Turun ja Porin, Ahvenanmaan sekä Kymen lääni 3,30
Hämeen, Mikkelin ja Vaasan lääni 4,05
Keski-Suomen, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin lääni 4,95

2) jos asunnossa on muu kuin kohdassa 1 mainittu lämmitysjärjestelmä, lämmityskustannuksiksi arvioidaan seuraava asunnon sijainnin mukaan määräytyvä markkamäärä neliömetriltä kerrottuna asunnon pinta-alan neliömetrimäärällä:

Asunnon sijainti mk/m2/kk

Uudenmaan, Turun ja Porin, Ahvenanmaan sekä Kymen lääni 2,35
Hämeen, Mikkelin ja Vaasan lääni 2,90
Keski-Suomen, Kuopion, Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin lääni 3,50

3) vesikustannuksiksi arvioidaan 52 markkaa kuukaudessa kultakin perheenjäseneltä, jos asunnossa on vesijohto ja lämmin vesi, sekä muutoin 11 markkaa kuukaudessa kultakin perheenjäseneltä; sekä

4) asunnon kunnossapitokustannuksiksi arvioidaan 170 markkaa kuukaudessa.

Edellä 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa mainittuja markkamääriä korotetaan 30 prosentilla, jos rakennus on valmistunut tai perusparannettu ennen vuotta 1974.

Yksinäisen henkilön asunnon pinta-alan kohtuullisena neliömetrimääränä otetaan huomioon enintään 70 neliömetriä sovellettaessa 1 momentin 1 ja 2 kohtaa. Kutakin asunnossa asuvaa perheenjäsentä kohden sanottua rajaa korotetaan 15 neliömetrillä.

2 §

Jos vuokraan tai vastikkeeseen ei sisälly lämmityksestä aiheutuvia kustannuksia, lämmityskustannukset arvioidaan siten kuin 1 §:ssä säädetään. Jos vuokraan tai vastikkeeseen ei sisälly vedestä aiheutuvia kustannuksia eikä eläkkeensaaja suorita vuokran tai vastikkeen yhteydessä erillistä kiinteää vesimaksua, vesikustannukset arvioidaan siten kuin 1 §:ssä säädetään.

3 §

Eläkkeensaajien asumistukilain mukaisen asumistuen suuruutta määrättäessä huomioon otettava asumiskustannusten enimmäismäärä on Helsingissä 23 760 markkaa vuodessa, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 22 700 markkaa vuodessa ja muissa kunnissa 20060 markkaa vuodessa.

4 §

Tämän päätöksen mukaiset markkamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin pistelukua 11 jonka mukaan vuoden 1991 tammikuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus lasketaan.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Tällä päätöksellä kumotaan 13 päivänä joulukuuta 1990 annettu valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista (1080/90).

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1991

Ministeri
Sirpa Pietikäinen

Hallitusneuvos toimistopäällikkönä
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.