850/1991

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Asetus Kreikan kanssa sosiaaliturvasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetusta vakuutuslaitosten välisestä sairaanhoitoetuuksien kustannusten korvaamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 76 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (982/86), ja Kreikan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetun lain (668/91) nojalla:

Kansaneläkelaitos huolehtii niistä sairaanhoitoetuuksien kustannusten korvaamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka johtuvat Suomen tasavallan ja Helleenien tasavallan välillä sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta.

2 §

Kustannuksilla tarkoitetaan sairausvakuutuksen osalta niitä korvauksia, joita suoritetaan Kreikassa vakuutetulle henkilölle.

Terveyskeskusten sekä kuntien ja kuntainliittojen ylläpitämien sairaaloiden osalta kustannuksilla tarkoitetaan sairaanhoitoyksiköiden välisiä korvausperusteita annetusta hoidosta sellaiselle henkilölle, jolla ei ole kotipaikkaa terveyskeskusta tai sairaalaa ylläpitävässä kunnassa tai, jos muulta kuin Suomen kansalaiselta voidaan periä sairaanhoidosta korkeampia maksuja, tällaisen maksun ja sopimuksen mukaisesti perityn maksun erotusta.

Terveyskeskusten ja sairaaloiden on ilmoitettava kansaneläkelaitokselle 2 momentissa tarkoitetut kustannukset, jotka ovat aiheutuneet Kreikassa sairaanhoitoetuuksiin oikeutetulle henkilölle 1 §:ssä mainitun sopimuksen perusteella annetusta sairaanhoidosta.

Kansaneläkelaitos antaa ilmoitusmenettelystä tarkemmat määräykset.

3 §

Valtio siirtää kansaneläkelaitokselle sen Kreikan asianomaiselle laitokselle suoritettavaa korvausta varten tarvitsemat varat eläkelaitoksen vähintään kuukautta ennen maksun erääntymistä antaman selvityksen perusteella.

Kansaneläkelaitos tilittää saamansa korvauksen suoraan valtiolle.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991 ja sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1991.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.