849/1991

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Asetus Kreikan kanssa sosiaaliturvasta tehdystä sopimuksesta johtuvista poikkeuksista sairausvakuutuslain säännöksiin

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 76 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetussa laissa (464/69):

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan sopimuksella Suomen tasavallan ja Helleenien tasavallan välillä 11 päivänä maaliskuuta 1988 sosiaaliturvasta tehtyä sopimusta.

2 §

Kreikassa asuvalle sosiaaliturvasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitettua suomalaista eläkettä saavalle Suomen kansalaiselle ja hänen perheenjäsenilleen myönnetään heidän oleskellessaan tilapäisesti Suomessa sairaanhoitoetuudet samoin edellytyksin kuin Kreikassa asuvalle ja siellä sairaanhoitoetuuksiin oikeutetulle henkilölle sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen perusteella.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991 ja sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1991.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.