844/1991

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Asetus Euroopan sosiaalisen peruskirjan voimaansaattamisesta sekä peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Torinossa 18 päivänä lokakuuta 1961 tehty Euroopan sosiaalinen peruskirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (843/91) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 5 päivänä huhtikuuta 1991 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 29 päivänä huhtikuuta 1991, tulee voimaan 29 päivänä toukokuuta 1991 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavan selityksen:

Peruskiijan 20 artiklan mukaisesti Suomi sitoutuu noudattamaan peruskirjan seuraavia määräyksiä: 1 artikla, 2 artikla, 3 artiklan 3 kohta, 4 artiklan 2, 3 ja 5 kohta, 5 artikla, 6 artikla, 7 artiklan 1, 2, 3,4, 5, 7, 8 ja 10 kohta, 8 artiklan 2 kohta, 9–18 artikla ja 19 artiklan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 kohta.

3 §

Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 5 päivänä huhtikuuta 1991 annettu laki (843/91) ja tämä asetus tulevat voimaan 29 päivänä toukokuuta 1991.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 44/91)

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.