837/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Laki vakuutusyhtiölain 3 a luvun 5§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79) 3 a luvun 5§:ään, sellaisena kuin se on 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (632/89), uusi 2 momentti seuraavasti:

3 a luku

Ulkomaalaisen oikeus omistaa vakuutusyhtiön osakkeita ja takuuosuuksia sekä käyttää päätösvaltaa vakuutusyhtiössä

5 §

Jos osakkeet tai takuuosuudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, on 1 momentissa tarkoitettu merkintä tehtävä arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain (826/91) 27§:ssä tarkoitetulle liikkeeseenlaskutilille.


Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla.

Hallituksen esitys 104/90
Pankkivaliok. miet. 11/90
Suuren valiok. miet. 240/90

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.