836/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Laki ulkomaalaisten oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain 3 a§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään ulkomaalaisten oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa 31 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (684/78) 3 a§:ään, sellaisena kuin se on 29 päivänä maaliskuuta 1985 annetussa laissa (288/85), uusi 2 momentti seuraavasti:

3 a §

Jos osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, on 1 momentissa tarkoitettu merkintä tehtävä arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain (826/91) 27§:ssä tarkoitetulle liikkeeseenlaskutilille.


Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla.

Hallituksen esitys 104/90
Pankkivaliok. miet. 11/90
Suuren valiok. miet. 240/90

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.