828/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Laki määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetun asetuksen 19§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille 9 päivänä marraskuuta 1868 annetun asetuksen 19§:ään, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1965 annetussa laissa (49/65), uusi 2 momentti seuraavasti:

19 §

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan myös arvo-osuuteen. Oikeus nostaa arvo-osuuteen perustuva korko, osinko tai muu tuotto taikka kuoletus tai muu pääomanpalautus vanhentuu viiden vuoden kuluessa erääntymispäivästä, jollei pitemmästä vanhentumisajasta ole sovittu tai määrätty.


Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla.

Hallituksen esitys 104/90
Pankkivaliok. miet. 11/90
Suuren valiok. miet. 240/90

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.