824/1991

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Valtioneuvoston päätös auto- Ja moottoripyöräveron muuttamisesta

Sitten kun eduskunnalle on annettu esitys laiksi auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain muuttamisesta, valtioneuvosto on sanotun lain 4 b §:n, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (822/81), nojalla valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

Auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 3 §:n 1 momentissa, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1065/90), tarkoitettuna autoverona suoritetaan autoveron verotusarvon määrä korotettuna 22 prosentilla ja vähennettynä 4 600 markalla, kuitenkin niin, että veron määrä on aina vähintään 50 prosenttia auton verotusarvosta. Ulkomailla käyttöön otetun, muun kuin 4 c §:ssä tarkoitetun auton vero on kuitenkin aina vähintään vastaavan uuden auton vero.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 1991. Päätöstä sovelletaan autoihin, jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Lasse Arvela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.