821/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Asetus merenkulkualan koulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan merenkulkualan koulutuskeskuksesta 10 päivänä elokuuta 1984 annetun asetuksen (598/84) 8§, sekä

muutetaan 4§:n 2 momentti, 6§:n 2 momentti ja 9§,

näistä 4§:n 2 momentti sellaisena kuin se on 17 päivänä lokakuuta 1986 annetussa asetuksessa (736/86), seuraavasti:

4 §

Opetusministeriö ja liikenneministeriö nimeävät kumpikin johtokuntaan yhden jäsenen. Turun kauppakorkeakoulun, Turun yliopiston ja Åbo Akademin hallitukset nimeävät kukin johtokuntaan neljä jäsentä. Kunkin korkeakoulun nimeämistä jäsenistä tulee kaksi nimetä merenkulkuelinkeinon piiristä. Åbo Akademin nimeämistä jäsenistä tulee yhden, mikäli mahdollista, edustaa Ahvenanmaan maakunnan merenkulkua.


6 §

Johtokunnan esittelijänä toimii koulutuskeskuksen johtaja tai Turun yliopiston hallintoviraston määräämä koulutuskeskuksen muu virkamies.

9 §

Asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä Turun yliopistosta annetussa asetuksessa (805/84) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.