819/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Asetus oikeaksi todistamattomista jäljennöksistä valtiolle perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan oikeaksi todistamattomista jäljennöksistä valtiolle perittävistä maksuista 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun asetuksen (110/77)1 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 2 §, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa asetuksessa (439/81), seuraavasti:

2 §

Jäljennöksistä peritään maksuja seuraavasti:

Sähköstaattinen kopio, lämpökopio tai niihin verrattava kopio standardikokoa A4

mk
saman asiakirjan, asiakirjavihkon tai nitomattoman asiakirjan ensimmäiseltä sivulta 5,00
kultakin seuraavalta sivulta 2,50
seuraavat kopiot samasta sivusta 0,50

Mikrofilminegatiivi

35 mm, 1–600 otosta, otokselta 2,50
35 mm, yli 600 otosta, otokselta 1,50
kuitenkin vähintään 60,00
16 mm, 1–1 500 otosta, otokselta 1,00
16 mm, yli 1 500 otosta, otokselta 0,50
mikrokortti standardikokoa A 6, otokselta 2,00
kuitenkin vähintään 60,00

Mikrofilmisuurennos paperille ilman filmausta enintään standardikokoa A 5 4,00

" " A4 6,00
" " A3 8,00
" " A2 10,00
" " A1 12,00

Mikrofilmikopio

35 ja 16 mm, 30,5 metrin rullalta 220,00
diatso- tai lämpöfilmikopio standardikokoa A 6 5,00

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.